Sanatate si securitate la locul de munca agh

Fiecare companie este responsabilã sã-și aminteascã sã-și protejeze oaspeții. În special, funcționeazã pentru companiile care folosesc materiale nesigure la domiciliu. Sãnãtatea și întreținerea persoanelor care opereazã în astfel de condiții ar trebui sã fie protejate în mod excepțional de cãtre angajator.

"Ordonanța ministrului economiei din 8 iulie 2010 în istoria cerințelor minime de sãnãtate și siguranțã referitoare la propunerea de a se întruni într-un loc de muncã exploziv" așteaptã ca un angajator sã elaboreze un document de protecție împotriva exploziilor. Numai acele companii în care se utilizeazã materiale inflamabile care pot produce atmosfere explozive cu aer. Astfel de substanțe pot include lichide, gaze și substanțe solide dezintegrate rapid, adicã prafuri.

Prin utilizarea substanțelor periculoase, inflamabile cu care sunt expuși lucrãtorii, inițial implicați în determinarea camerelor expuse riscului de explozie. Dacã acestea sunt deja indicate, vã rugãm sã consultați regulamentul Ministerului menționat în contact.

Este vorba despre ce materiale ar trebui sã fie pregãtite de cãtre angajator. Punctul 4.4 din regulament prevede cã efectueazã o evaluare completã a riscurilor, care este unificatã cu opțiunea de a exploata o atmosferã explozivã în fundal. Existã deci un așa-zis "evaluare a riscurilor", care include, printre altele, elemente suplimentare:

a probabilitatea unei atmosfere explozive,b timpul posibil de apariție a unei atmosfere explozive,(c probabilitatea ca sursele de aprindere, cum ar fi descãrcarea electrostaticã, sã fie prezente și activate;d instalațiile, substanțele și amestecurile utilizate de angajator,mecanismele între ele și interacțiunile lor,e dimensiunea așteptatã a efectului unei posibile explozii.

Este important sã se ținã seama de camerele învecinate, care pot fi conectate într-un fel cu deschideri cãtre încãperi amenințate de explozie, chiar și prin ventilație. În caz de urgențã, nu vor fi drãguți.

Odatã ce a fost realizatã evaluarea completã a riscurilor, angajatorul responsabil existã, în conformitate cu punctul 7.1 din regulament, sã elaboreze un document privind protecția împotriva exploziilor.

Explozie documentul de protecție ar trebui sã constea dintr-o mare parte câteva, conține o listã de lucruri și declarații ale angajatorului obligațiilor sale. Elemente de documente adverse includ: o listã de atmosfere și surse de aprindere cu pericol de explozie, o descriere a mãsurilor pentru prevenirea exploziilor, o renovare a datele documentelor, descrierea materialelor combustibile, evaluarea riscului de explozie, explozie posibile scenarii, precum și documentele justificative. Documentul privind protecția împotriva exploziilor trebuie sã conținã, de asemenea, grafice și planuri facilitate.

În sensul întocmirii documentației corect menționate, meritã sã folosim ajutorul specialiștilor. Personalul și sãnãtatea angajatului sunt, dar cel mai important, și beneficiazã de garanția cã am evaluat în mod corespunzãtor riscul.