Data de rambursare in casa de numerar

Deja la începutul ar trebui sã-l realizeze clar cã nu ia în considerare și incapacitatea de a respecta data specificã a revizuirii obligatorii a registrului nostru de numerar rezultate absolut jenante în necesitatea de a reveni așa-numita de relief de la biroul ei (doamna de cumpãrare. Este demn de remarcat faptul cã acest tip de sancțiuni sunt expuse acestor contribuabili, ce fel de același lucru în ordinea trei ani de la data înregistrãrii inaugurare nu sunt realizate - în crearea, și, de asemenea, în perioada de legare - Cerere de numerar pentru inspecție obligatorie. Sã spunem, de asemenea, cã o astfel de revizuire este efectuatã de serviciul corespunzãtor.

În orice caz, revizuirea obligatorie a casei de marcat ar trebui sã fie îndeplinitã cel puțin o datã la doi ani. De asemenea, ar trebui sã se gândeascã la ceea ce înseamnã acești doi ani la locul de muncã. Pentru cã, cu calculul exact, trebuie sã luați momentul de pornire, aceasta este ziua în care a avut loc efectiv biroul fiscal sau ziua inspecției tehnice.

https://neoproduct.eu/ro/man-pride-o-solutie-pentru-cresterea-calitatii-sexului-si-a-unei-erectii-mai-mari/

Acesta este motivul pentru care contribuabilii, atunci când cumpãrã numerar, pot (și chiar ar trebui sã ia în considerare - în textul necesitãții revizuirii - perioada de doi ani de la momentul fiscalizãrii dispozitivului. Desigur, aceastã fiscalizare este fãcutã de un tehnician specializat în mișcarea modernã. Din serie, procesul de fiscalizare în sine conteazã pe un început specific al modulului fiscal fiscal.

Meritã sã verificați dacã un centru de service autorizat este ales în centrul dvs. înainte de a cumpãra caseta de marcat, ceea ce se poate obține prin introducerea parolei corespunzãtoare în motorul de cãutare, cum ar fi "serviciul de înregistrare în numerar".

Revizuirea obligatorie a casei de marcat are loc în sensul muncii pentru mai multe activitãți. Agentul de service, în primul rând, efectueazã un audit în ceea ce privește starea sigiliilor unui registru de numerar dat. Ei cautã sincronizarea lor cu înregistrãrile plasate în cartea de service. De asemenea, specialistul controleazã situația generalã a casei de case de marcat. Evalueazã placa de bazã, memoria fiscalã și modulul fiscal. În același timp, acesta testeazã și corectitudinea afișajului pentru cumpãrãtor. În plus, verificã programul de înregistrare a casei și versiunea programului în textul care colaboreazã cu înregistrãrile - din nou - în domeniul înregistrãrii de numerar. În cele din urmã, tehnicianul intrã în rezultatul oficial al revizuirii - cu cerințe și observații potențiale - în cartea de service.Prețul revizuirii este de la o sutã la douã sute de zloți - pentru un cazino.

Dacã am determina întreaga operațiune cu o inspecție tehnicã, ar putea fi puțin înșelãtoare. De ce? Acest lucru se datoreazã faptului cã în timpul inspecției sunt examinate doar acele pãrți ale dispozitivului, care sunt direct responsabile pentru nimic altceva decât înregistrarea cifrei de afaceri. Aceasta este selecția revizuirii.

O revizuire obligatorie a casei de marcat este un lucru care este reglementat cu atenție, ceea ce meritã sã acorde o atenție deosebitã.