Certificat 22000

Ipotezele de bază ale Comunității Europene

Răspuns precis la testul "Ce este un certificat CE?" este legată de explicarea ipotezelor de bază de a fi o Uniune Europeană. Se arată că principiul mersului pe care îl au sunt trei principii: libera circulație a mărfurilor, a capului și a banilor. Pentru a crea principiile de mai sus, statele membre ale UE au decis să rezolve toate barierele din calea comerțului intracomunitar și au convenit asupra unei politici comune față de partenerii din afara UE. Datorită acestui fapt, a fost creată o zonă de schimb pe piața comunitară, potrivită pentru ultima dintr-un apartament aflat în granițele unei țări. A câștigat definiția pieței unice sau a pieței comune.

Piața comună europeană și introducerea pe piață a mărfurilor

Una dintre cele mai importante dificultăți legate de comerțul dintre țări este cerințele naționale privind situația și siguranța produselor. Au fost în vigoare noi legi și valori în fiecare țară care diferă semnificativ între diferitele țări. Un producător care dorea să-și vândă produsele în țările viitoare trebuia să îndeplinească diferite cerințe de fiecare dată. În proiectul de eliminare a barierelor din calea comerțului, a fost necesar să se elimine aceste diferențe. Standardele legate de comercializarea produselor nu au putut fi ridicate. Prin urmare, o soluție bună a fost aceea de a unifica valoarea întregii comunități din regiune, datorită cărora schimburile comerciale au făcut obiectul acestor cerințe individuale.

În prima etapă, sa încercat să se reglementeze reglementările UE în ceea ce privește calitatea produselor și a materialelor. Sfatul privind nivelul mare de complexitate și procese consumatoare de timp a fost eliberat din această abordare.

Soluția a fost aceea de a crea o abordare simplistă a lucrurilor legate de armonizarea tehnică. Cerințele de siguranță de bază pentru anumite grupuri de produse au fost definite, care trebuie îndeplinite chiar înainte ca produsul sau articolul să fie transferat pe piața simplă europeană.

Întreprinzătorii din afara UE, care intenționează să introducă un produs la comerț pe piața comunitară, de exemplu din Turcia, trebuie să facă astfel încât puterea lor să respecte reglementările UE privind calitatea și cantitățile. Dovada acestui fapt este în mâinile lor.

S-au creat standarde armonizate, prin care antreprenorii știu ce cerințe de bază ar trebui îndeplinite. Nu este întotdeauna obligatoriu să se aplice aceste reguli. Antreprenor care într-un alt mod să dovedească faptul că urechea lui este admisă să cumpere pe vânzările comunitare.

Certificatul Ce - declarația producătorului

Marcarea CE nu este altceva decât o declarație a producătorului conform căreia produsul îndeplinește anumite cerințe ale regulilor care se aplică în acest sens.Are o pagină simbolică a declarației producătorului sau un reprezentant autorizat. Confirmă că produsul a intrat în existență în conformitate cu cerințele de bază introduse în informațiile referitoare la un anumit produs. Deci puteți vedea singurele sau câteva directive diferite.

Legislația comunitară prevede prezumția de conformitate și satisfacerea cerințelor minime de siguranță pentru un produs care poartă marca CE.

Certificatul CE se bazează pe o răspundere independentă a producătorului sau a unui reprezentant autorizat. Aceasta urmează după ce se demonstrează că produsul îndeplinește cerințele de bază ale directivei. Pentru a vedea acest lucru, procedura de evaluare a conformității se realizează și, după o verificare bună, se emite o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformității pot fi diferite în raport cu riscul asociat utilizării produsului cunoscut. Cu cât este mai mare riscul utilizării produsului, este departe de a fi grav, multe proceduri trebuie să fie efectuate de producătorul său sau de reprezentantul său autorizat. În unele cazuri, este recomandabil să se aplice cerințele unei doisprezece standarde comunitare.