Categoriile de pericol pentru incendii

În multe ramuri ale industriei existã un risc foarte mare de incendiu. Vorbesc aici nu despre lucrul cu combustibil, energie, vopsea, dar și despre activitatea de zahãr sau de fãinã. Substanțele care pot exista sub formã de vapori, gaze, lichide, fibre sau aerosoli, împreunã cu aerul sau cu alte substanțe într-o soluție extrem de lizibilã pot, de asemenea, vorbi cu ei înșiși substanțe explozive.

Valgus 2 in 1Valgus 2 in 1 O modalitate eficientă de a scăpa de haluci

Prin urmare, existã multe acte juridice al cãror scop principal este prevenirea incendiilor. Aici vorbesc mai întâi despre ordonanța ministrului economiei din 8 iulie 2010 în ceea ce privește cerințele minime privind încrederea și igiena muncii asociate ofertei de operare la locul de muncã a unei atmosfere explozive. Acest act juridic urmãrește, în special, prevenirea oricãrei atmosfere explozive. În plus, are un plan de prevenire a aprinderii și reducerea efectului unei explozii.Sistemele anti-explozie, adicã întregul sistem anti-explozie, au mulți factori. Referindu-ne la obligațiile din acest sistem, ar trebui sã menționãm în primul rând membranele pentru amortizarea exploziilor, sistemele de suprimare a exploziilor și sistemele de izolare împotriva exploziilor.Membranele sunt dispozitive care ajutã dispozitivele industriale. Proiectul lor este de a ajuta în primul rând filtre, mori, rezervoare, sortare, concasoare sau cicloane.Și sistemele de suprimare a exploziilor se strãduiesc sã elimine formarea unor presiuni ridicate în timpul exploziei. Principalul obiectiv al planului de amortizare este senzorul optic și de presiune, panourile de comandã, cilindrii HRD și duzele inoxidabile.Sistemul inițial de izolare este un stil al cãrui scop principal este în primul rând minimizarea efectelor unei explozii. Vorbim despre astfel de accesorii, cum ar fi vane de închidere, șuruburi de acționare rapidã, coșuri de protecție împotriva exploziilor și supape de mare vitezã.Trebuie reținut faptul cã sistemele care protejeazã împotriva exploziilor sunt o bãuturã din cerințele de încredere și de igienã la locul de muncã.